BEHEERS EN BEÏNVLOEDEN

OPEN VOOR EEN OPDRACHT

ALlEEN ALS WE DINGEN

ZICHTBAAR MAKEN

DAN KUNNEN WE ZE 

BEHEERSEN

“”

We moeten ons realiseren dat we niet alles kunnen beheersen, alleen maar beïnvloeden.

DE NATUUR

LAAT DIT OOK ZIEN

DENK AAN DE WOLVEN

Zij zijn niet zichtbaar. En niet te beheersen. Een reactie op de komst van de wolf was een stuk natuur aanwijzen voor het dier. Maar zij laten zich niet beheersen. Als een wolf op doortocht is, kan die schapen aanvallen en er meerdere doden. Het komt niet door de bloeddorstige inborst van deze dieren, maar het is eerder het gevolg van een verstoring van de natuur. Als de wolf zijn tanden in het eerste schaap zet, vluchten de andere schapen niet, zoals dieren in het wild wel doen. Vergelijk het met een marter of een vos in een kippenhok: die gaan door tot het rustig is.

ALS EEN WOLF OP DOORTOCHT IS KAN DIE SCHAPEN AANVALLEN EN ER MEERDERE DODEN

Wolven zijn echte generalisten

De wolf kan overal overleven, in alle uithoeken van de wereld. Anders dan de grote pandabeer; die kan alleen maar bamboe eten. In zeegebieden jaagt de wolf op vis. Wolven kunnen zich goed aanpassen.'

DE LESSEN UIT DIT VERHAAL

WE KUNNEN NIET ALLES BEHEERSEN

WEL BEINVLOEDEN

WEES ALS WOLVEN

3.

2.

1.

S

DE JUISTE MENS OP DE JUISTE PLAATS